Ludmila Juránková

Ludmila Juránková hraje na klavír od svých tří let. Od svých osmi do osmnácti let patřila mezi modelové žáky pro praxi studentů Hudební akademie múzických umění v Praze, kam si ji vybrala doc. Dagmar Šimonková.

V roce 2006 nastoupila na Pražskou konzervatoř (prof. Emil Leichner) a po třech letech přestoupila do klavírní třídy prof. Milana Langera, u kterého absolvovala v roce 2012 s Klavírním koncertem a moll Edwarda Hagerupa Griega a orchestrem. Od svých devíti let se věnuje také hře na varhany, kterou v roce 2007 začala studovat na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory. Absolvovala v roce 2013 se Symfonií č. 5 Charles-Marie Widora.

Po maturitě se rozhodla změnit své zaměření a souběžně se studii na Pražské konzervatoři nastoupila na vysokou školu, v roce 2016 absolvovala magisterský obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes pracuje jako ministerský rada ve státní správě a vyučuje na Pražské konzervatoři. Mimoto je varhanicí v kostele sv. Gotharda v pražské Bubenči a aktivní klavírní korepetitorkou.